Viver | Stöd för livet
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

STÖD FÖR LIVET!

Vi tror inte att det finns en given väg till ett hållbart liv; en tillvaro där en människa kan leva gott och hälsosamt utifrån sina förutsättningar samt bidra till samhällsutvecklingen med tillit och förtroende för det allmänna.

Men vi vet att det finns en egen stig fram för varje barn, ungdom och familj som behöver vägledning och stöd. Nyckeln är att nå fram och erbjuda ett sammanhang som skänker hopp, stöttar och möjliggör en positiv utveckling – oavsett hur livet ser ut. Vi riktar in oss på det som är bra, det som man kan bygga vidare på. Vårt fokus är helt enkelt ”friskfaktorer framför riskfaktorer”.

Stigen fram måste emellertid få vara individuell och vi hittar den genom att lyssna efter de verkliga behoven, för att sedan komma överens om en plan, centrerad kring förändring.

Välkommen till Viver.

Om Viver

Vår huvudsakliga inriktning är stöd och omsorg för psykosocialt utsatta barn och unga i åldern 16–25 år samt familjer. Vi erbjuder sociala tjänster enligt SoL och LVU i form av kvalificerat stödboende, familjestödboende och kontaktmannaskap. Vi arbetar aktivt med inkludering och social delaktighet för alla – oavsett den enskildes bakgrund. Vi tar emellertid inte emot personer som är aktivt kriminella eller lever i ett missbruk.

Varför Viver?

Främst för att vi verkligen ger stöd för livet – det är inte bara något vi skriver om. Vi strävar efter att skapa ett utvecklande och långsiktigt sammanhang för de vi arbetar med, där vi får utrymme att göra det som behöver göras. Vi ser oss som en proaktiv förlängd arm av de myndigheter som arbetar med människor i svåra situationer, där vi vill spela rollen som en både utvecklande och avlastande partner.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Kvalificerat stödboende och
kontaktmannaskap

När en ung, vuxen eller familj har ett tillfälligt behov av stöd för att klara livet långsiktigt, finns vi där.

Viver erbjuder ett sammanhang med boende i trygga, fullt utrustade och hemliknande lägenheter, med närvarande kontaktpersoner. Vi upprättar också alltid en individuell plan utifrån de stödbehov som finns, med syfte att nå de mål som är viktiga för att ta sig vidare i livet

Vi har också valt att ha kontor och samlingslokal i samma fastighet som stödlägenheterna, vilket ger ett tryggt sammanhang och bra möjligheter att utveckla tillit och goda relationer. Våra medarbetare kan helt enkelt finnas tillgängliga dygnet runt för att ge stöd utifrån varje given situation.

I verksamheten har vi också tillstånd för stödboende för ungdomar i åldrarna 16–20 år.

Kvalificerat kontaktmannaskap

Vår kontaktperson kommer att vara ett stöd för ungdomen eller familjen i vardagen – i hemmiljön såväl som i kontakten med olika myndigheter. Tillsammans ska de bygga upp en relation som är meningsfull och utvecklande i linje med den individuella planeringen.

Kontaktpersonen kommer också att bidra till sociala aktiviteter och fungera som en länk till de anhöriga och/eller till nätverket.

Skyddat boende med ReViver©-program

Viver skyddat boende med spetskompetens inom våld i nära relationer, hedersvåld och avhoppare från kriminella nätverk.

Genom vårt unika ReViver©-program återupprättar vi relationer och möjligheten att komma tillbaka till samhällsgemenskapen.

Viver erbjuder en trygg och säker plats i;

 • Stödboende
 • Familjehem

Stöd för livet när ni behöver oss:

 • Tillgänglighet dygnet runt, året om.
 • Snabb placering från hela landet.
 • Hämtningar och säker transport.
 • Risk- och säkerhetsplanering.
 • Anpassat lösning efter hotbild.
 • Spetskompetens inom VNR, heder och avhoppare.
 • En kontaktperson som är med hela processen.

ReViver©-program

Genom vårt unika ReViver©-program skapar vi möjligheten att återupprätta relationer med barn, familj och samhällsgemenskapen på ett strukturerat och tryggt sätt. Varje case är unikt därför är vårt ReViver©-program som är baserad på omfattande erfarenhet och spetskompetens avgörande för kvalitén i processen för att komma tillbaka till ett fungerande liv.

Viver Familjehem

Inom Viver Familjehem erbjuder vi olika insatser riktade mot barn och unga samt deras familjer. De insatser som erbjuds är följande;

 • Familjehem/konsulentstödda familjehem
 • Extern familjehemshandledning för hållbara placeringar
 • Eftervård/hemtagningar
 • Föräldrastöd
 • Familjearbete
 • Kontaktmannaskap
 • Stöd i skolan

Viver familjehem

Viver erbjuder familjehemsvård, vi skapar positiva sammanhang för de barn, unga och vuxna som placeras hos oss och skräddarsyr en helhetslösning utifrån den placerades behov med boende i trygga familjehem, fritidsintressen, kontaktperson, skola eller praktikplats samt vägar in på arbetsmarknaden. Familjehemmen är utredda med hjälp av BRA-fam, djupintervjuer och Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, samt med utgång ur Kälvestensmetoden.

En familjehemskonsulent är kopplad till familjehemmet och familjehemmet har tillgång till telefonjour 24 timmar om dygnet.  Familjehemmet har regelbunden handledning samt stöd av sin familjehemskonsult.

KONTAKT

VIVER AB

Postadress:

Box 7004

121 07 Stockholm-Globen, Sweden

Orgnr: 559054-5520

08-5510 9690

Viver-Seppo-1401_Low

SEPPO KARMITSA

VD
Porträtt Jessica färg

JESSICA BERGMAN

Föreståndare Stödboende

NYHETER

Vad händer hos Viver?
 • Läs vårt senaste informationsbrev där vi berättar om vårt arbete med skyddade boenden! Viver satsar på säkerhet, stöttande insatser för individen samt samordning med samhällets övriga resurser. Men utöver det är Viver även unikt vad gäller den familjära och varma miljön som individen välkomnas till....

 • De som är placerade på Viver samt socialsekreterare beskriver ofta verksamheten som varm och familjär. Många uppföljningsmöten förläggs hos verksamheten av den anledningen och det är även vid dessa tillfällen socialsekreterare får en insyn i stödet och miljön. I informationsbrevet berättar Mikaela Taleryd, socialpedagog på...

 • Viver söker erfarna familjehemskonsulenter Viver familjehem söker nu erfarna familjehemskonsulenter som vill vara med och utveckla vår enhet för jour- och familjehem till nästa steg. Viver är en privatägd verksamhet med tillstånd från IVO för att bedriva såväl jour-och familjehemsverksamhet som stödboende för barn och...