Viver | Stöd för livet
7
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

STÖD FÖR LIVET!

Vi tror inte att det finns en given väg till ett hållbart liv; en tillvaro där en människa kan leva gott och hälsosamt utifrån sina förutsättningar samt bidra till samhällsutvecklingen med tillit och förtroende för det allmänna.

Men vi vet att det finns en egen stig fram för varje barn, ungdom och familj som behöver vägledning och stöd. Nyckeln är att nå fram och erbjuda ett sammanhang som skänker hopp, stöttar och möjliggör en positiv utveckling – oavsett hur livet ser ut. Vi riktar in oss på det som är bra, det som man kan bygga vidare på. Vårt fokus är helt enkelt ”friskfaktorer framför riskfaktorer”.

Stigen fram måste emellertid få vara individuell och vi hittar den genom att lyssna efter de verkliga behoven, för att sedan komma överens om en plan, centrerad kring förändring.

Välkommen till Viver.

Om Viver

Vår huvudsakliga inriktning är psykosocialt stöd och omsorg för utsatta ungdomar och unga vuxna.  Vi erbjuder sociala tjänster enligt SoL och LVU i form av stödboende och kontaktmannaskap. Vi arbetar aktivt med inkludering och social delaktighet för alla – oavsett den enskildes bakgrund. Vi som arbetar på Viver är i grunden socionomer, beteendevetare och socialpedagoger. Vi har lång erfarenhet och bred kompetens med vidareutbildningar inom bland annat; ADL, neuropsykiatriska diagnoser, missbruk, medberoende,  våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Varför Viver?

Främst för att vi verkligen ger stöd för livet – det är inte bara något vi skriver om. Vi strävar efter att skapa ett utvecklande och långsiktigt sammanhang för de vi arbetar med, där vi får utrymme att göra det som behöver göras. Vi ser oss som en proaktiv förlängd arm av de myndigheter som arbetar med människor i svåra situationer, där vi vill spela rollen som en både utvecklande och avlastande partner.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Stödboende

När en ung, vuxen eller familj har ett tillfälligt behov av stöd för att klara livet långsiktigt, finns vi där.

Viver erbjuder ett sammanhang med boende i trygga, fullt utrustade och hemliknande lägenheter, med närvarande kontaktpersoner. Vi upprättar också alltid en individuell plan utifrån de stödbehov som finns, med syfte att nå de mål som är viktiga för att ta sig vidare i livet

Vi har också valt att ha kontor och samlingslokal i samma fastighet som stödlägenheterna, vilket ger ett tryggt sammanhang och bra möjligheter att utveckla tillit och goda relationer. Våra medarbetare kan helt enkelt finnas tillgängliga dygnet runt för att ge stöd utifrån varje given situation.

I verksamheten har vi också tillstånd för stödboende för ungdomar i åldrarna 16–20 år.

Kontaktmannakap

Vår kontaktperson kommer att vara ett stöd för ungdomen eller familjen i vardagen – i hemmiljön såväl som i kontakten med olika myndigheter. Tillsammans ska de bygga upp en relation som är meningsfull och utvecklande i linje med den individuella planeringen.

Kontaktpersonen kommer också att bidra till sociala aktiviteter och fungera som en länk till de anhöriga och/eller till nätverket.

 

KONTAKT

VIVER AB

Postadress:

Box 7004

121 07 Stockholm-Globen, Sweden

Orgnr: 559054-5520

 

08-5510 9690

Journummer stödboende: 0768974332

 

 

 

FÖR SOCIALTJÄNST

Ramavtal

Vi har i dagsläget ramavtal med:

 

Nacka

Sigtuna

Tyresö

Upplands-Bro

Uppsala

Värmdö

Kontakta oss för placeringsrådgivning.